Vyberte stránku
Hideki Tódžó

Hideki Tódžó

V tomto článku se podíváme za jedním z mečů, tedy spíše dýkou, která byla kdysi ve sbírce muzea generála MacArthura. A proč kdysi ? Protože byla ukradena, odcizena a postrádá se do dnešních dnů. Je tedy na seznamu nejvíce hledaných předmětů.

       Zapátráme v minulosti a jako detektivové se vydáme po stopě. Začneme u záznamů  správce sbírky MacArthurova muzea. Tyto záznamy nám mohou sdělit, že generál MacArthur vlastnil tři význačné meče generála Tojo Hideki. Tyto meče mají svá muzejní katalogová čísla a popisy jsou výsledem projektu katalogizace v prosinci roku 1997. Zde je jejich seznam a katalogová čísla :

M2 (# 3532) – Tanto.  Signovaný “Muramasa.” Okolo roku  1800, padělaný podpis.
M3 (# 3511) – Katana. Nesignovaná. Možná pozdní období Yamato. Rok 1450.
M4 (# 3518) – Katana. Signovaná “Bishu Osafune Sukesada.” Datum únor 1509

      Bohužel jeden z těchto mečů chyběl onoho prosincového dne roku 1997, kdy byl projekt katalogizace započat společností Japanes Sword  Society of Virginia  a Metropolitan New York Japanese Sword Club.

A proto tedy budeme pokračovat v pátrání. V průběhu archivního hledání dýky byl nalezen dokument, jenž byl zpočátku vystaven bývalým správcem a důstojníkem, známým jako plukovník Judge. Nicméně, není v tomto průvodním dokumentu uvedeno žádné jméno mečíře. Důvodem prý bylo a je, že originální listina pro tanto,  byla za nejasných okolností založena neznámo kam. Místo původní listiny byla tedy sepsána jiná, a to návštěvníkem muzea Frankem Gishem, který ručně psaný dokument přidal k dýce i s nápisem o výrobě mistra Muramasy. Dokument však neobsahoval žádné rozměry nebo jiné popisy, kromě již zmíněného nápisu připraveným Gishem.

Nicméně detailní hledání přináší i své ovoce. Byl nalezen druhý průvodní dokument, který přeci jen podával nějaké informace. S tímto dokumentem byla přiložena i xeroxovaná fotografie s pravítkem na pozadí. Navíc, kopie originální fotografie byla později nalezena v další části archivu mečů. Byla to fotka vysoké kvality, která byl později detailně zvýrazněna pomocí počítačové grafiky. Ovšem žádná oshigata, nebo jiné informace nebyly zveřejněny ani podány veřejnosti.

Při pozdější návštěvě muzea, během praktického ohodnocování mečů, bylo tanto generála Tojo Hideki vyjmuto z výstavní vitríny v muzeu, aby se podrobilo ohodnocení sestaveným týmem odborníků. Bohužel v tomto okamžiku vyšlo najevo, že si někdo originál dýky vyfotografované na archivní fotografii vypůjčil či vzal a nahradil ho evidentním padělkem. Bylo zde mnoho důkazů které tomu nasvědčovaly a jedním z nich byl i důkaz rukojeti  shirasayi, do které dýka nezapadala správně. Tanto bylo příliš krátké a příliš úzké pro odpovídající rozměry v rukojeti a i v pochvě. Nicméně, pro laiky a nezasvěcené svůj účel čepel a souprava plnila.

Při zkoumání shirasayi, bylo zřejmé, že rukojeť měla dva červeně lakované znaky kanji , které se četli ,, Masa – Shige‘‘. Tyto znaky byly umístěny na hruškovitém konci rukojeti. Taktéž tato rukojeť a pochva odpovídali nepochybně archivní fotografii, která byla reprodukovaná k aktuální velikosti skutečné shirasayi. Dřevěná vlákna na rukojeti, stejně jako tvar, si přesně odpovídali. Čepel ovšem nikoli.

A tak se tedy dostáváme k dalšímu kroku pátrání, který měl lokalizovat další možnou osobu, která navštívila muzeum a měla přístup k vystavenému tanto. V doložených záznamech pro návštěvníky muzea, byla poslední osoba, která viděla tanto, Frank Gish. Tento záznam vypovídá i o tom, že Frank Gish byl poslední, kdo měl naposledy fyzicky dýku v ruce při její kontrole a zřejmě v tu dobu vytvořil pro muzeum oshigatu dýky. Oshigata poskytnutá panem Gishem odpovídá ovšem padělku dýky. A zde naše stopa končí. Kdo vyměnil originál za padělek ? Kdo je osobou, která naposledy originál dýky viděla a měla v ruckách ? Nebo ji vlastnila, či ještě vlastní? Kde se ukrývá tanto generála Tojo Hideki dnes ?

Při pátrání v tak mnoha informací, jak jen to bylo možné, se předpokládá, že archivní fotografie je originální a měření pravítka na ní je přesné. Krom toho se dále domníváme, že shirasaya pro tanto je také originální a odpovídá archivní fotografii. Bohužel z časových důvodů se nepodařilo rukojeť rozdělat a tak určit jaký tvar mělo nakago. Ale pokud máme alespoň tyto informace a dobrý počítačový program, můžeme vylepšit detaily dýky a vytvořit tím velmi přesnou oshigatu tanto. I s částí, kde se nalézá  habaki. Proto je oshigata pořízena pouze z jedné strany a tvar řapu je odhadovaný. Známá je pouze pozice otvoru pro kolíček mekugi.

Hamon : Hako-midare
Boshi  : Jizo (buddhova hlava)
Tvar  : Hira-zukuri
Délka  : (viz oshigata)
Šířka  : (viz oshigata)

      Je zřejmé, že tanto reprezentuje styl školy Muramasa. Jeho suguta a rozměry směřují k tvaru ostří Sengo. Hako-hamon midare je specialitou školy Muramasa. Nicméně, i jiné školy používaly styl hako-midare. Hamon je velmi blízko okraje ostří. Což je specialita mistrů Muramasa, Masashige a Masazane ze Sengo-ha. Škoda, že není pořízena oshigata i druhé strany dýky  Jestliže by byl hamon totožný i na této straně, mohlo by to potvrdit práci Sengo-ha. Je velice smutné, že nemohlo být pořízeno více detailů  z fotografie, které by nám poskytly detaily na hamon a jitetsu. Jizo-boshi je také charakteristické pro Sengo-ha. Ovšem může se jednat i o styl shodný s jinými mečíři. Nemáme žádnou zmínku o druhu mune, avšak Sengo-ha vyráběl ostří obou druhů, jak iori-mune tak i mitsu-mune. Proto se můžeme domnívat, že to není zpravidla dílo jednoho výrobce.
Snad tento článek bude informací pro sběratele, kteří budou dávat bedlivý pozor, zda-li někde nespatří, či už někde nezahlédli, tanto generála Tojo Hideki. Pakliže ho již někdo spatřil, a odpovídá zde uvedenému popisu a oshigatě, je zavázán kontaktovat muzeum generála MacArthura na následující adrese :  General Douglas MacArthur Foundation, Museum Curator, MacArthur Square, Norfolk, VA 235

    Článek napsal Dr. Tony Thomas . Byl publikován v The Token Society of Great Britain Bulletin č183. Originál v angličtině můžete shlédnout na adrese :   http://home.earthlink.net/%7Esteinrl/tojo.htm