Vyberte stránku

Hattori Hanzó      (服部半蔵)

      V historických pramenech znám také jako Masanari či Masashige (服部正成 Hattori Masanari). Byl synem Hattori Yasunaga, který sloužil u pana Matsudaira Kiyoyasa z Mikawi, u dědečka budoucího šóguna Ieyasua Tokugawi. A zároveň byl jeho otec i hlavou rodiny Hattori, klanu ninjů z provincie Iga,. Ačkoli se Hanzó narodil v Mikawě a byl vazalem samurajského klanu Matsudaira (pozdější klan Tokugawa), často se vracel do provincie Iga.

      Hattori Hanzó je nejznámnější japonský ninja, vyobrazovaný v mnoha filmech a příbězích v tmavém obleku, létající v oblacích, plavající pod vodou, plížící se a mizející v temnotě noci. Je zarážející, že jméno nejslavnějšího ninji je málokdy nalezeno v encyklopediích či jiných historických knihách. I jeho životní příběh je mlhavý, ale na druhou stranu se není čemu divit. Hattori byl přeci ninjou, mistrem v umění neviditelnosti. Poodhrneme tedy mlžný závoj a nahlédneme do tajů a života ikony japonských dějin.

     V provincii Iga byly známi čtyři ninjové pod jménem Hattori Hanzó, ale jen jeden z nich proslavil toto jméno a zapsal jej do historie. Jak již bylo zmíněno, byl znám i jako Hattori Masanari. Jeho trénink stínového bojovníka započal ve věku 9let v horách Kurama, které leží severně od Kyota. Plně vyspělým ninjou se stal ve 12letech a známý jako mistr ninjutsu byl už jako 19letý.

     Byl velice dobrým šermířem, stratégem, kopiníkem a mistrem ve všech ninja disciplínách. Zásluhou na tom mělo i to, že provincie Iga a Koga jsou proslulé kolébky ninjutsu. V těchto provinciích bylo až na 70 tajných organizací, které střežili a vyučovali tajné umění neviditelnosti. V okolních horách bylo tedy mnoho příležitostí k tréninku, nejen ve vojenské taktice, Onmyodo – což je čínsky ovlivněná japonská tradice nauky o vesmíru a přírodních vědách s okultismem, ale i dalších disciplínách stínových bojovníků. Onmyodo – čínské umění věštění propagoval a učil v hlavním městě Kyotu mistr Abe no Seimei.

     Vesnice rodiny Yagyu, nedaleko hranic Kyota a Nary, byly domovem starých slavných škol v umění meče. Hozo-in, chrám v prefektuře Nara, podporoval skvělou školu v boji s kopím, Hozoin – ryu. A i další nezbytná umění pro ninju, mohl Hanzó získat v okruhu 45mil v provincii Iga. V legendách je Hattori Hanzó znám jako super ninja bojovník. Říkalo se, že mohl sedět ovívajíc se vějířem, náhle se uklonit, zčistajasna zmizet a objevit se ve vedlejším pokoji. Byl také mistrem v chytání nepřítele do lana, který se plížil za ním, když zrovna seděl v seiza posedu. Byl také světově uznávaný bojovník v umění psychokineze a psychoanalitiky. Dokázal rozeznat nepřítelovu sílu a plány, a to nejen v jeho armádě.

     Hattori, jenž vybojoval svůj první souboj v 16 letech, odešel sloužit do bitev Anegawa roku 1570 a Mikatagahara 1572, ale jeho cenné přispění přišlo až v roce 1582. V červnu Mitsuhide Akechi zabil šóguna Nobunagu Odu. Ieyasu Tokugawa společně se svými muži, se tehdy nacházel v Sakai, v provincii Seccú. Jeho armáda nebyla v dostatečném počtu, aby se postavila zrádnému Akechimu na odpor a tak se neprodleně potřeboval vrátit zpět do Mikawy. Podstoupil tedy nebezpečnou cestu, když Akechiho vojáci prohledávali každý kout země. Tehdy věrný vazal, Hattori Hanzó, navrhl generálu Tokugawovi, že by mohli projít bezpečně skrze provincii Iga. Ieyasu měl štěstí i v tom, že zachránil přeživší obyvatele po krvavém Nobunagově vpádu v roce 1580 a nechal zde postavit sklady se zásobami. Přijal tedy návrh Hanza, že s pomocí ninjů provincií Iga a Koga přejde území dříve, než zaútočí Akechiho vojáci.

    Byl tedy vyslán Hondou Tadakatsu, jední z vrchních vazalů generála Tokugawi, napřed s tajným přáním, že muži z Iga budou nejen souhlasit s jejich průchodem přes území, ale také je pomohou chránit během cesty. Hanzó se tedy setkal s významnými ninji provincií Iga a Koga a ti souhlasili. Když Ieyasu vystřelil šíp na smluvené znamení překročení hranic Otogi, čekalo ho na hranicích Iga a Koga na 300 ninjů s Hattori Hanzem v čele. Hanzó se pro tuto chvíli stal vrchním strážce Ieyasua, který nyní jel vedle něho.

    Tokugawovi muži se všichni v pořádku dostali bezpečně domů a v dějinách je tento čin znám jako ,,Přechod přes Iga,,. Totéž ovšem nemohl říci generál Anayama Beisetsu, který byl novějším generálem v Tokugawově armádě a který naléhal na jiné cestě. Což se mu stalo osudným. Na své cestě byl zabit.

     Hattori Hanzó sloužil Ieasu Tokugawovi velmi dobře a loajálně. Později si vysloužil přezdívku Oni no Hanzó ( Ďábel Hanzó ), protože jeho zuřivost v boji neznala hranic. Jeho přezdívka ho odlišuje od jiného samuraje Tokugawi, který se jmenoval Watanabe Hanzó, zvaný Hanzó s kopí. V lidových písní z Mikawi v pozdních letech 1500 a počátkem let 1600, je Hattori uváděn jako jeden ze tří odvážných mužů generála Tokugawy.

Pan Tokugawa má odvážné muže.
Hattori Hanzó je Hanzó Ďábel.
Watanabe Hanzó je Hanzó s kopím.
Atsumi Gengo je Gengo popravčí.

     Velice známý je příběh vyprávěný o Hanzóovi a Tokugawovi, než se stal šógunem. Tokugawa měl v oblibě bojová umění a byl velmi dobrým lukostřelcem, šermířem a vynikajícím plavcem.
Jednoho dne, když mu bylo okolo 25-26 let a žil v Mikawě, popadl Hanza za zátylek a táhl ho k řece, kde se poté oba ponořili pod vodu. Zatímco Hanzó byl stále pod vodou, Ieyasu se vynořil nad hladinu udýchaný a lapající po vzduchu. Vyplazil se na břeh bledý a vyčerpaný. ,,Jak dlouho může ninja zůstat pod vodou?‘‘ zeptal se později Ieyasu Hanza. ,,Jeden či dva dny, pane. Tak dlouho, jak si jen budete přát.‘‘ odpověděl Hanzó, jenž se poté znovu ponořil pod hladinu. Uběhlo několik hodin a po Hanzóovi nebylo ani vidu ani slechu. Iyasu začal být nesvůj. On a jeho vojáci začali volat Hanzóovo jméno. Ninja se vynořil s proudem bublin a nelapal po dechu, nýbrž se usmíval a měl dobrou náladu. Přistoupil k Ieyasuovi a cosi mu předal, generál vykřikl překvapením. Byl to krátký meč, který si přeci zastrčil za pás, když se oblékal na břehu.

    ,,Nebyl jsem po celou dobu pod vodou‘‘, řekl Hanzó udiveným přihlížejícím. Po ponoření jsem plaval k břehu, schoval se za skálu a zdříml si. Když jste mne volali, opět jsem se ponořil pod vodu a vynořil se až před váma. Omlouvám se za sebrání meče pane, ale tohle vše je ninjutsu. Ieyasu byl hluboce ohromen.

     Dvě stovky ninjů, jenž sloužilo jako tělesná stráž, bylo na dvoře Ieyasua Tokugawy ponecháno nastálo. Byli známí jako Skupina z Iga, vedená Hanzem. Doprovázeli generála i v roce 1590, kdy se Ieyasu přesunul do Eda. Byla jim dána sídla v oblasti západní brány hradu v Edu. Toto území bylo pojmenováno jako Hanzó-cho a brána byla pojmenována Hanzó Mon.

      Hradní města, svatyně, chrámy a sídla hlavních vazalů, byly uspořádány tak, aby zadrželi útok proti samotnému hradu. A proto vybudování ninja čtvrtí u západní brány bylo velice lstivé. Zde totiž mohl nepřítel nečekaně napadnou hrad po zinscenování falešného útoku u přední části hradu. A ninjové byly přeci ta nejlépe kvalifikovaná stráž na místě, které bylo naoko nechráněné.

      V bitvě u Sekigahary se zase vyznamenala Skupina ninjů z Koga a tak i tito ninjové byli přiřazeni k obraně přední brány hradu. A tak v dobách míru hlídali ninjové hrad a v dobách války špehovali nepřítele.

     Hattori Hanzó zemřel roku 1596 ve věku 55let. Tehdy se lidé domnívali, že za Hanzóovu smrt je zodpovědný jiný ninja, Fuuma Kotaro.
Hanzó byl hrdý na svého 19letého syna, který se jmenoval také Masanari, přesto psán s různými japonskými znaky. Jeho syn dostal titul ,,Iwami-no-Kami,, a jeho muži pracovali jako stráže na hradě v Edu. Ovšem jablko padlo daleko od stromu. Hanzův syn neovládal umění ninjů a velice špatně zacházel s členy Skupiny z Iga po otcově smrti. Ninjové proto nebrali ohled na slavné jméno Hattori, které nyní tento člověk špinil a vzbouřili se. Ozbrojení luky a puškami, obsadili blízký chrámu a požadovali jeho odstoupení. Když jejich požadavek nebude přijat, slíbili zabít Masanariho a vzít si vlastní životy. Jejich počet byl dostatečně velký, že historikové považují toto vzbouření za první stávku v Japonské historii. Psal se rok 1605. Ninjové z Iga byly později rozděleni do čtyř skupin.Každá skupina byla vedená nižším samurajem. Nemohli se tak déle vychloubat, že kdysi byly pod vedením Hattori Hanza.

                  I v dnešních dnech má císařský palác (dříve šógunův) stále bránu zvanou Hanzó Mon. Dokonce i jedna linka metra, která vede z centra Tokya do jihozápadního předměstí, je pojmenována po bráně, Hanzó-mon. Ostatky Hattori Hanza nyní odpočívají v chrámu Sainen-ji, na hřbitově v Shinjuku, v Tokyu. Chrám vlastní také oblíbené Hattoriho kopí

Hattori Hanzó v obrazech dnešních dnů :

      Hanzó se často objevuje v jidaigeki ( japonských zvláštních umění pro film, divadlo). Často ho hraje herec Sonny Chiba, který si tuto roli zahrál i v televizním seriálu Kage no Gundan.

      V Kill Billovi jeho jméno sdílel mistr vyrábějící meče, kterého hraje také Sonny Chiba.

      Jméno Hattori Hanza se objevuje snad všude, kde je spojitost s ninji, bojovým umění, ale i ve video hrách, filmech, románech, dokonce i názvech pro rychlá občerstvení.

Čerpáno bylo z těchto zdrojů : http://en.wikipedia.org/wiki/Hattori_Hanzo
http://www.skhquest.com/articles/HanzoHattori.asp